Funkcje agencji PR

Agencja PR świadczy takie usługi jak organizowanie kontaktów o charakterze informacyjnym między organizacją (grupą, instytucją, firmą) a jej otoczeniem, co ma służyć jej celom. Agencja PR jest odpowiedzialna za strzeżenie wszelkich działań mogących mieć wpływ na wizerunek i reputację danej firmy.

Agencja social media – dlaczego są tak popularne?

Agencja PR m.in. reaguje na sytuacje kryzysowe, kontroluje sposób kontaktu z klientem, szkoli pracowników danej organizacji, opracowuje strategie komunikacji, organizuje wydarzenia specjalne, pomoc we współpracy z mediami, monitorowanie mediów, badania na potrzeby programów public relations, pomoc w komunikacji wewnętrznej.agencja social media W skład kompetencji agencji PR wchodzi także prowadzenie biura prasowego, organizacja konferencji, zapobieganie sytuacjom kryzysowym, wsparcie przy budowaniu wizerunku firmy i produktu. Agencja social media ma za zadanie ustanowienie dobrych stosunków ze społeczeństwem, neutralizację niepożądanych zdarzeń i plotek, identyfikowanie możliwych trendów i przewidywania ich skutków, ponadto agencje PR jak choćby Mondaypr.pl to także badanie opinii publicznej, postaw i oczekiwań społeczeństwa, pozyskanie wykwalifikowanych pracowników, reklama towarów i usług. Przede wszystkim agencje PR mają na celu stworzenie odpowiedniego (korzystnego obrazu) wizerunku, czego przeciwieństwem jest tzw. „czarny PR”. Działalność public relations obejmuje takie działania jak kształtowanie obrazu firmy, upowszechnianie wizerunku przedsiębiorstwa i jego charakterystycznych cech, następnie pełni funkcje informacyjne, czyli popularyzowanie informacji dotyczących przedsiębiorstwa wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa, kolejna funkcja to organizacyjna poprzez nawiązywanie dobrych kontaktów z otoczeniem przedsiębiorstwa, następna rola to harmonizacja, czyli koordynacja działalności gospodarczej ze społeczną odpowiedzialnością. Wyróżnia się jeszcze funkcję stabilizacyjną(utwierdzanie pozycji przedsiębiorstwa i ochrona jej przed zagrożeniami) oraz wspomagające działalność rynkową przez działanie wizerunku przedsiębiorstwa.