Błędy bhp pracownika, błędami pracodawcy

Przy dynamicznie zmieniającym się rynek, powstawaniu nowych z zamykaniu się starych firm, na rynku pracy istnieje ogromna rotacja pracowników. Prawo pracy jasno mówi, że wszyscy pracownicy powinni zostać przeszkoleni w zasadach bhp obowiązujących na ich stanowisku pracy. Wielu pracodawców, żyje według zasady „ja zorganizowałem pracownikom szkolenia bhp, reszta zależy od nich”.

Sklep BHP Częstochowa

Prawda jest jednak taka, ze w momencie jakiegokolwiek wypadku pracodawca jest tak samo winny zaniedbaniom bezpieczeństwa pracownika, nawet, jeżeli nie było go na miejscu w momencie wypadku. Z jednej strony pracodawca nie ma obowiązku stałego kontrolowania pracowników z drugiej jednak, jeżeli doszło na przykład do uszkodzenia stopy przez pracownika, który miał buty robocze w szafce zakupione przez pracodawcę, ale ich jednak nie założył, to pracodawca jest współodpowiedzialny poprzez brak odpowiedniego wpływu na pracownika, który nie dopełnia procedur bhp. Często zdarzają się też pracownicy, którzy ze względu na chęć większego zarobku, ryzykują swoim życiem lub zdrowiem i nie rozumieją, że za jakiekolwiek uchybienia w przestrzeganiu norm bhp będzie odpowiadał głównie pracodawca.

sklep bhp CzęstochowaNie ma czegoś takiego jak przymrużeniem oka na przepisy bhp, istnieją one po to, by do wypadów nie dochodziło. Nie warto ryzykować na przykład przeciążenia maszyny, żeby zwiększyć wydajność, jeżeli może dojść do niebezpiecznych sytuacji. Jeżeli nastąpiło uszkodzenie odzieży roboczej, należy natychmiastowo zgłosić to do pracodawcy i zażądać nowej. Sklep bhp Częstochowa nie jest czymś ekskluzywnym, istnieją one po to, by właśnie chronić życie i zdrowie pracowników. Należy uświadomić pracownika, że pomimo współodpowiedzialności pracodawcy za wypadki w pracy, nie oznacza to, że pracownik będzie całkowicie bez winy, a jeżeli sowimi zaniedbaniami doprowadzi jeszcze do uszczerbku na zdrowiu osób trzecich, to będzie również brak za to pełną odpowiedzialność. I przede wszystkim zadbać o to by szkolenia bhp nie były czymś, co trzeba szybko odrobić, ale żeby miały formę dającą późniejszym pracownikom podstawy do dbania o bezpieczeństwo.